Boiler ລະບົບ ທໍ່ນ້ຳ

Boiler ລະບົບ ທໍ່ນ້ຳ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ອາຍນ້ຳ 10,000 ເຖິງ 500,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ອຸນຫະພູມເຖິງ 900 ອົງສາຟາເຣນໄຮ
ຄວາມດັນອາຍນ້ຳສູງເຖິງ 2,300 psig
ອັດຕາການໄຫຼຂອງກ໊າດ ສູງເຖິງ 1,000,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ບຸນຍ່ຽມແລະສະຫາຍ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ບຸນຍ່ຽມແລະສະຫາຍ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1958 ທຳອິດສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນພະລາມ 4 ຈາກນັ້ນຍົກຍ້າຍມາຢູ່ຖະໜົນເອກະໄມໃນປີ 1977 ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສີນະຄະລິນແຕ່ປີ 1987 ທ່ານບຸນຍ່ຽມ ມີສຸກ ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງອົງກອນກັບເພື່ອນ ເຊິ່ງແມ່ນຄະນາຈານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊ່ຽວຊານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະວິສະວະກຳອຸດສາຫະການໃນປະເທດໄທ, ປະຈຸບັນບໍລິສັດແມ່ນຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ


ອົງປະກອບຂອງອົງກອນໃນປະຈຸບັນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິສະວະກຳ ແກ່ລູກຄ້າສາມາດແຍກເປັນສ່ວນຕ່າງ ໆ ດັ່ງນີ້;
1. ຝ່າຍວິສະວະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
2. ຝ່າຍຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງຈັກ
3. ຝ່າຍບໍລິການ ແລະ ຊ່ອມບຳລຸງເຄື່ອງຈັກ
4. ຝ່າຍເຄມີ ທີ່ໃຊ້ກັບລະບົບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
5. ຝ່າຍສາງສິນຄ້າ ແລະ ອະໄຫຼ່ເຄື່ອງຈັກ
6. ຝ່າຍບັນຊີ ແລະ ສາລະສົນເທດການສື່ສານ

ທຸກພະແນກສາມາດໃຫ້ບໍລິການກັບລູກຄ້າດ້ວຍ “ໃຈບໍລິການ” ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ດີທີສຸດສຳລັບລູກຄ້າທຸກລາຍໃນຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່; ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ການສຶກສາ, ເພສັດຊະກອນ, ການຕ່ຳທໍການຖັກໄໝພົມ, ການຍ້ອມສີ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖື, ຢາງລົດຍົນ, ຢາງພາລາ, ກາວຢາງ, ເຍື່ອແລະກະດາດ, ກ່ອງ, ງານພລາສຕິກ, ປິໂຕຣເຄມີ, ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນ, ສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບລູກຄ້າກວ່າ 500 ລາຍ, ປະຈຸບັນ ສຳນັກງານຂອງເຮົາຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສິນະຄະລິນ ເຮົາມີພະນັກງານກວ່າ 80 ຄົນ ອອກແຮງງານຊ່ວຍກັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຫາແລະ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີສຸດເທົ່າທີ່ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ ເຮົາພູມໃຈໃນການບໍລິການລູກຄ້າມາດົນນານກວ່າ 40 ປີ ແລະເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

 

BOONYIUM AND ASSOCIATES CO., LTD.